لیوار به پشتوانه ده سال حضور در زمینه طراحی ، فروش و اجراء دوربین های مداربسته و سیستم حفاظتی در سراسر ایران با افتخار اعلام میدارد امروز میتوانیم مشاوری امین در حوزه حفاظت و نظارت تصویری برای مجموعه های دولتی و خصوصی باشیم و لیوار چشمی که هرگز پلک نمی زند ! در راستای تحقق اهداف مدیریتی خود می کوشد نه تنها حافظ منافع شما در حوزه امنیت باشد بلکه صرفه اقتصادی مشتریان  را در  پیشنهادات و راهکار های تخصصی خود لحاظ نماید